Ako upraviť skladbu pomocou programu Windows Media Player

Na orezanie zvukových súborov možno budete potrebovať zvukový editor, ale pomocou aplikácie Windows Media Player môžete upravovať informácie o médiách ktorejkoľvek skladby. Mediálne údaje pozostávajúce z čísel skladieb, mien interpretov, názvov skladieb a iných entít môžu chýbať alebo sú nesprávne. To sa môže stať, keď na kopírovanie stôp CD použijete softvér tretej strany a na vykonanie tejto úlohy namiesto použitia prehrávača Windows Media Player. Ak vaše firemné počítače obsahujú skladby a iné mediálne súbory, môžete ich upravovať automaticky alebo manuálne pomocou programu Windows Media Player.

Upravovať skladby automaticky

1

Ak je prehrávač v režime Prehráva sa, spustite Windows Media Player a kliknite na tlačidlo „Prepnúť na knižnicu“. Tento režim zobrazuje položky vo vašej knižnici médií.

2

Pravým tlačidlom myši kliknite na skladbu, ktorej informácie o médiu chcete upraviť, a potom kliknite na príkaz „Nájsť informácie o albume“. Prehrávač Windows Media Player vyhľadáva online albumy, ktoré obsahujú vašu skladbu, a zobrazuje zoznam albumov v zozname výsledkov vyhľadávania.

3

Kliknite na album, ktoré sa zhoduje s vašou skladbou, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej, aby sa zobrazilo potvrdzovacie okno s informáciami o albume.

4

Skontrolujte tieto informácie a overte, či popisujú vašu skladbu. Ak informácie nie sú správne, kliknutím na tlačidlo „Späť“ sa vrátite k výsledkom vyhľadávania, kliknutím na iné album a kliknutím na tlačidlo „Ďalej“ sa vrátite do okna s potvrdením a zobrazíte informácie o albume.

Ručné úpravy skladieb

1

Dvakrát kliknite na skladbu, ktorú chcete upraviť. Windows Media Player zobrazí tabuľku obsahujúcu stĺpce ako Dĺžka, Prispievajúci interpret, Žáner a Rok vydania.

2

Pravým tlačidlom myši kliknite na hodnotu v stĺpci, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na príkaz Upraviť. Napríklad ak chcete zmeniť názov albumu, ktorý obsahuje skladbu, kliknite pravým tlačidlom myši na existujúci názov v stĺpci Album a kliknutím na položku Upraviť zobrazte textové pole.

3

Do textového poľa, ktoré sa zobrazí po kliknutí na hodnotu stĺpca, zadajte novú hodnotu. Tento postup opakujte pre všetky stĺpce, ktoré chcete aktualizovať.