Ako zabrániť iPadu v páde signálov Wi-Fi

Keď sa stretávate s klientmi alebo cestujete za prácou, iPad vám umožní nosiť všetky svoje dokumenty a projekty so sebou v jednom prenosnom zariadení. Funkcia Wi-Fi v iPade sa bezdrôtovo pripája k sieťam Wi-Fi, takže môžete surfovať po internete takmer kdekoľvek. Ak váš iPad pravidelne prerušuje pripojenie Wi-Fi, Apple odporúča niekoľko tipov na riešenie problémov, ktoré vám pomôžu problém vyriešiť.

1

Aktualizujte firmvér svojho domáceho alebo domáceho smerovača Wi-Fi na najnovšiu verziu. Zastaraný firmvér často spôsobuje problémy s pripojením. Niektoré smerovače automaticky vyhľadávajú aktualizácie firmvéru. Ak to tak nie je, navštívte webovú stránku výrobcu smerovača a vyhľadajte firmvér na stránke Stiahnutie alebo Podpora.

2

Zistite, či váš smerovač používa zabezpečenie WEP, WPA alebo WPA2. Ak to chcete urobiť, otvorte internetový prehľadávač v počítači a navštívte konfiguračnú stránku smerovača. Ak smerovač používa zabezpečenie WEP, prepnite na WPA alebo WPA2. Podľa spoločnosti Apple môže zabezpečenie WEP spôsobiť pravidelné odpojenie.

3

Obnovte prenájom DHCP na iPade. Klepnite na „Nastavenia“ a „Wi-Fi“. Klepnite na šípku napravo od preferovanej bezdrôtovej siete a vyberte možnosť „Obnoviť prenájom“.

4

Vymažte sieť, ktorá vám spôsobuje problémy s pripojením. Klepnite na „Nastavenia“ a „Wi-Fi“. Vyberte požadovanú sieť a klepnite na „Zabudnúť na túto sieť“. Táto možnosť vymaže nastavenia pre túto sieť, takže ich musíte znova zadať.

5

Ak problém pretrváva, obnovte nastavenia všetkých sietí v zariadení iPad. Klepnite na „Nastavenia“, „Všeobecné“ a „Obnoviť“. Klepnite na možnosť „Obnoviť nastavenia siete“. Znova zadajte informácie o konfigurácii pre každú sieť.

6

Po obnovení adresy IP alebo resetovaní nastavení siete Wi-Fi reštartujte iPad. Ak chcete reštartovať iPad, podržte stlačené tlačidlo „Spánok / Prebudenie“. Keď sa objaví červený posúvač, posunutím ho vypnete. Opätovným podržaním tlačidla „Spánok / Prebudenie“ iPad zapnete.