Ako zabrániť Avastu v blokovaní webových stránok

Avast, bezpečnostné riešenie určené na ochranu vašich obchodných údajov a počítačov pred väčšinou typov kybernetických útokov, využíva sadu modulov na skenovanie rôznych častí vášho systému. Jeden modul, Webový štít, je určený na skenovanie webových stránok, ktoré navštevujete, a na blokovanie zisteného škodlivého kódu. Avast príležitostne blokuje legitímne webové stránky. Ak chcete obísť Avast a navštíviť zablokovanú webovú stránku, musíte deaktivovať modul Webový štít alebo pridať web do svojho zoznamu vylúčených. Niektoré webové stránky môžu byť nebezpečné, takže váš počítač a údaje sú v čase, keď je modul deaktivovaný, ohrozené.

Zakázanie webového štítu

1

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu „Avast“ v pravom dolnom rohu obrazovky (na systémovej lište) a v kontextovej ponuke vyberte možnosť „Otvoriť používateľské rozhranie Avast!“.

2

Kliknutím na „Štíty v reálnom čase“ na navigačnom paneli vľavo zobrazíte všetky moduly.

3

Kliknutím na modul „Webový štít“ vľavo zobrazíte jeho nastavenia na pravom paneli.

4

Kliknutím na tlačidlo „Zastaviť“ deaktivujete Webový štít.

5

Vyberte „Zastaviť na 10 minút“, aby ste štít krátko zastavili, alebo kliknite na „Zastaviť natrvalo“, aby sa modul trvale zastavil.

6

Kliknutím na tlačidlo „Áno“ akciu potvrdíte a modul deaktivujete.

7

Navštívte webové stránky, ktoré boli blokované spoločnosťou Avast. Po dokončení prehľadávania reštartujte modul Webový štít kliknutím na tlačidlo „Štart“ na obrazovke nastavení Webového štítu, kde ste predtým klikli na tlačidlo „Zastaviť“.

Pridanie webových stránok do zoznamu vylúčených

1

Dvojitým kliknutím na ikonu „Avast“ na systémovej lište otvoríte používateľské rozhranie.

2

Kliknite na kartu „Štíty v reálnom čase“ vľavo a potom kliknite na položku „Webový štít“.

3

Kliknutím na tlačidlo „Expertné nastavenia“ otvoríte okno s nastaveniami Webového štítu.

4

Vľavo kliknite na položku „Vylúčenia“.

5

Kliknite raz do poľa „Zadať adresu“ v sekcii „Vylúčiť adresy URL“ a zadajte adresu URL webových stránok.

6

Kliknutím na tlačidlo „Pridať“ pridáte web do zoznamu Vylúčenia.

7

Pridajte všetky webové stránky, ktoré chcete navštíviť, a kliknutím na tlačidlo OK uložte nové nastavenia a zatvorte okno.