Ako počítať znaky v programe MS Word

Ako by sa dalo čakať, program Microsoft Word obsahuje funkciu na počítanie slov v dokumente; Zahŕňa tiež schopnosť počítať znaky. Znalosť počtu znakov v dokumente je dôležitá pre každého vlastníka firmy. Napríklad ako spisovateľ na voľnej nohe môže mať váš klient konkrétne počty znakov, ktoré chcú, aby ste získali; pre ostatných podnikateľov môže byť kontaktný formulár pre vášho klienta špecifický pre počet znakov. Ak potrebujete skontrolovať počet znakov v programe Microsoft Word, môžete to urobiť rovnakým spôsobom ako pri kontrole počtu slov.

1

Otvorte dokument v programe Word, v ktorom chcete počítať znaky.

2

Kliknite na kartu „Skontrolovať“.

3

V časti Korektúry kliknite na „Počet slov“. Otvorí sa okno Počet slov a zobrazuje počet znakov v dokumente s medzerami alebo bez medzier.

4

Kliknutím na „Zavrieť“ zatvoríte okno Počet slov.